HOME > Projekty Unijne > PROJEKTY UNIJNE

Tytuł projektu:  „PUR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój eksportu w firmie PUR Sp. z o.o.”

Cele projektu: Celem projektu jest wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji, który zapewni zwiększenie aktywności gospodarczej Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 583 763,85 PLN