HOME > PROJEKTY UNIJNE

Tytuł projektu:  „PUR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój eksportu w firmie PUR Sp. z o.o.”

Cele projektu: Celem projektu jest wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji, który zapewni zwiększenie aktywności gospodarczej Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 583 763,85 PLN

 
Przedmiotem projektu jest rozwój firmy PUR Sp. z o.o. poprzez proces internacjonalizacji prowadzący do wejścia na rynki zagraniczne z produktami marki "PUR" i wzrost sprzedaży.
W okresie 07.05.2021-24.05.2021 r. została wykonana usługa doradcza opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją. W ramach usługi została przeprowadzona ocena obecnej sytuacji firmy, badanie rynków zagranicznych, przygotowanie koncepcji wejścia na nowe rynki, przedstawienie narzędzi i metod promocji, opracowanie propozycji reorganizacji przedsiębiorstwa, określenie źródeł finansowania. W rezultacie powstał dokument Modelu Biznesowego Internacjonalizacji. Firma największą szansę na wzrost przychodów widzi w sprzedaży produktów z grupy towarowej meble tapicerowane.
W założeniach przyjęto strategię rozwoju poprzez wyszukiwanie nowych rynków zbytu dla produktów, na które jest największy popyt, największa szansa wzrostu sprzedaży oraz będących w stałej ofercie firmy.
W ramach nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firma planuje ekspansję na rynki zagraniczne: USA, Francja, Arabia Saudyjska. W tym celu realizowane będą następujące działania:
1) Przygotowanie do wdrożenia nowego modelu: opracowanie planu działań w zakresie promocji i marketingu (koncepcja z harmonogramem działań), optymalizacja strony www, pozycjonowanie strony, zaprojektowanie i wytworzenie materiałów promocyjnych (m.in. katalogi, film promocyjny), usługi tłumaczenia oraz usługa wytworzenia dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów na rynki zagraniczne (np. umowy).
2) Udział w międzynarodowych targach Contemporary Furniture Fair USA i ESPRITMEUBLE, PARIS Francja
3) Organizacja misji gospodarczej w Arabii Saudyjskiej i wizyta na targach INDEX Saudi
4) Wyszukanie i selekcja potencjalnych kontrahentów,
5) Zakup środków trwałych i WNIP w związku z wprowadzeniem usług na nowe rynki.
 
CELE PROJEKTU:
Celem bezpośrednim realizacji projektu jest wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji, który zapewni zwiększenie aktywności gospodarczej Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych. W ramach modelu biznesowego internacjonalizacji firma planuje ekspansję na rynki zagraniczne z ofertą własnych produktów mebli tapicerowanych. Wdrożenie modelu biznesowego zostanie zrealizowane poprzez wsparcie doradcze obejmujące diagnozę potencjału firmy w zakresie internacjonalizacji, przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.
Realizacja projektu pozwoli na:
-wzrost poziomu sprzedaży,
-wzrost konkurencyjności firmy,
-dywersyfikację przychodów,
-uatrakcyjnienie oferty handlowej,
-rozbudowę kadry
Nowe źródło dochodów w firmie pochodzące ze sprzedaży eksportowej, będzie mogło być z powodzeniem przeznaczone na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.
 
Całkowite wydatki na realizację projektu: 844 740,63 PLN
Kwota dofinansowania: 583 763,85 PLN


BENEFICJENT: 
„PUR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stanisława Murzynowskiego 7/42,
10-684 Olsztyn
NIP: 7393353040